Новини


Правила за определяне на носители на награда за наука "Питагор", 2013 г.

Правила за определяне на носители на награда за наука "Питагор" 2013 г.

13 март 2013

1. Голяма награда за млад учен 2013 г.

doc.gifПоказатели за оценка на кандидатури на млади учени.doc(151 KB)

2. Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти 2013 г.

doc.gifПоказатели за оценка на кандидатури на успешен ръководител на международни проекти.doc (152 KB)

3. Награда за учен в областта на:

3.1. техническите науки

3.2. биомедицинските науки

3.3. природните науки и математиката

3.4. обществените и хуманитарните науки

doc.gifПоказатели за оценка на кандидатури за индивидуални награди.doc(159.5 KB)

4.  Награда за научен колектив за внедрени разработки в бизнеса 2013 г.

doc.gifПоказатели за оценка на кандидатури на научни колективи с внеднери разработки в бизнеса.doc(148.5 KB)

Крайният срок за подаване на документите е 29 март 2013 г.

Награди за наука “Питагор” © 2009