ЖУРИ за наградите „Питагор” за съществен принос за развитие на науката в периода 2010-2012 г. включително

21 май 2013


проф. дтн Иван Димов

Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН
проф. дхн Ирини Дойчинова Медицински университет София,Фармацевтичен факултет
доц. д-р Геновева Начева
Институт по молекулярна биология-БАН
чл.-кор. проф. д-р Димитър Цалев Софийски университет, Ф-т по химия и фармация
проф. д-р Георги Тодоров
Технически университет София,
проф. дфн Николай Витанов
Софийски университет, Физически факултет
проф. дсн Росица Бъчварова АгроБиоИнститут, София, Селскостопанска академия
акад. Георги Марков Софийски университет, Исторически факултет

Награди за наука “Питагор” © 2009