Начало / Победители / Победители, 2013 г.

  • a+
  • a
  • a-

Носители на наградите „Питагор” за съществен принос в науката в периода 2010-2012 г.

21 май 2013

НОСИТЕЛИ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР" ЗА МЛАД УЧЕН
ДВАМА млади учени:

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и статуетка „Питагор" Главен асистент, доктор НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Природни науки и Математика ХТМУ-София Химикотехнологичен и металургичен университет София
5000 лв. и статуетка „Питагор" Главен асистент, доктор ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ДЕНЕВ Природни науки и Математика Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН, И-т по органична химия с Ц-р по фитохимия-БАН

НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР"
УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
10000 лв. и статуетка „Питагор" Член-кореспондент, професор, доктор на химическите науки ТОНИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ   Софийски университет, Факултет по химия и фармация Софийски университет, Факултет по химия и фармация

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ПИТАГОР" ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и холограма „Питагор" Член-кореспондент, професор,доктор на техническите науки, доктор на математическите науки КРАСИМИР ТОДОРОВ АТАНАСОВ   И-т по биофизика и биомедицинско инженернство-БАН И-т по биофизика и биомедицинско инженернство-БАН

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ПИТАГОР" ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В БИОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и холограма „Питагор" професор, доктор на медицинските науки, доктор ЛЮДМИЛА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА   Катедра „Медицинска микробиология", Медицински факултет на Медицински университет-София Медицински университет София

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ПИТАГОР" ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН
В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и холограма „Питагор" Професор, доктор на химическите науки ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАЙСИЛОВ   Софийски университет, Ф-т по химия и фармация Софийски университет

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ПИТАГОР" ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН
В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

НАГРАДИ Номинирани
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател

5000 лв. и холограма „Питагор"
Професор, доктор на педагогическите науки САВА ИВАНОВ ГРОЗДЕВ   Висше училище по застраховане и финанси София Институт по математика и информатика-БАН

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ПИТАГОР"
ЗА НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С ВНЕДРЕНИ РАЗРАБОТКИ В БИЗНЕСА

НАГРАДИ Номиниран
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и холограма „Питагор" Научен колектив с ръководител Доцент доктор ПАВЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОЛАШКА Биомедицински науки 1. И-т по органична химия с Ц-р по фитохимия-БАН; 2. Съюз на изобретателите в България; 3. СУБ И-т по органична химия с Ц-р по фитохимия (ИОХЦФ-БАН)

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ на МОМН:
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА

НАГРАДА НОСИТЕЛ
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
5000 лв. и холограма „Питагор" Академик, професор, доктор на химическите науки ДЕЧКО ПАВЛОВ ДЕЧКОВ Природни науки и Математика Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски"-БАН Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски"-БАН

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДВА НАУЧНИ КОЛЕКТИВА ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС
В ОТКРИТИЕТО НА 2012 г. В ЦЕРН - ХИГС БОЗОНА (частицата на Бог):

НАГРАДИ НОСИТЕЛИ
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
2500 лв. и холограма „Питагор" Доцент доктор ЛЕАНДЪР БОРИСОВ ЛИТОВ Природни науки и Математика Софийски университетСв. Кл. Охридски" Софийски университетСв. Кл. Охридски", Физически факултет
2500 лв. и холограма „Питагор" Професор, доктор ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ Природни науки и Математика Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)-БАН ИЯИЯЕ-БАН

НАГРАДА НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЗА НАУЧЕН МЕНИДЖЪР

НАГРАДА НОСИТЕЛ
(име, презиме и фамилия)
Научна област Номинираща организация Организация - работодател
2500 лв. и холограма „Питагор" Проф. доктор на техническите науки ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ Технически науки Русенски университетАнгел Кънчев" Русенски университет

Награди за наука “Питагор” © 2009